Aurora möbelrestaurerings logga

Möbelrestaurering

Arbetsexempel

Kurser

Webbresurser

Kontakta Aurora möbelrestaurering


KURSERInga kurser är för
närvarande inplanerade.


Sedan 1990 har jag haft kurser och studiecirklar i möbelrenovering/restaurering/ konservering. Jag har oftast arbetat för skolor eller studieförbund och haft allt från 3 timmar per vecka till terminskurser på deltid.

De senaste åren har jag haft helgkurser i min verkstad, i studieförbunds och i egen regi. Helgkurser är perfekta, under 2 dagar med 8 lektionstimmar per dag hinner man en hel del. De olika objekt deltagarna tar med sig för att arbeta med blir också delar i studiematerialet och grund för de teoretiska momenten.© Aurora möbelrestaurering/Tanketal.seWebbplatsöversiktCookiesWebbansvarig