Aurora möbelrestaurerings logga

KURSER

KOMMANDE HELGKURSER

7-8 december 2019
1-2 februari 2020
Information & anmälan

Helgkurser i regi av
Medborgarskolan i Uppsala:

16-17 november 2019

Sedan 1990 har jag haft kurser och studiecirklar i möbelrenovering/restaurering/ konservering. Jag har oftast arbetat för skolor eller studieförbund och haft allt från 3 timmar per vecka till en heldag i veckan och helgkurser.

De senaste åren har jag haft helgkurser i min verkstad, i studieförbunds och i egen regi. Helgkurser är perfekta, under 2 dagar med 8 lektionstimmar per dag hinner man en hel del. De olika objekt deltagarna tar med sig för att arbeta med blir också delar i studiematerialet och grund för de teoretiska momenten.

Helgkurser

Varje deltagare tar med sig 2-3 egna objekt och sedan går vi igenom alla möbler tillsammans och diskuterar vad som skall göras - och vad som absolut INTE skall göras. Sedan jobbar var och en på sitt objekt men hela tiden talar vi om vad vi gör och hur vi gör det. Syftet är att lära av varandra och genom mångfalden av objekt blir bredden på de nyförvärvade kunskaperna stor.

Ett annat syfte med kurserna är att visa vilken lång tid varje arbetsmoment tar, och hur omfattande arbete som även en liten åtgärd innebär. Allt för att människor ska förstå varför kostnaden för hantverk är så pass hög som den är. Ändå tar vi ut en förhållandevis låg timpenning (400-500 kronor + moms per timme).

Information och anmälan

För mer information och anmälan:
tel 0733-78 79 41
e-post: info@auroramobelrestaurering.com

Foton från möbelrenoveringskurser

Fler foton från möbelrenoveringskurserLänk till Fotogalleriet

Bookmark and Share

© Aurora möbelrestaurering/Tanketal.seWebbplatsöversiktCookiesWebbansvarig