Aurora möbelrestaurerings logga

Möbelrestaurering

Arbetsexempel

Kurser

Webbresurser

Kontakta Aurora möbelrestaurering


Aurora möbelresturerings programförklaring

Möbelrestaurering

Jag arbetar företrädesvis med äldre möbler och föremål. Det som är specifikt för min yrkeskår - till skillnad från "vanliga" snickare, är att vi uteslutande använder oss av de material och metoder som man gjorde då möbeln eller föremålet tillverkades.

Materialval

En stol limmas

Vi är måna om att vårda vårt kulturarv och inte förstöra föremål genom att använda fel material. Om man t.ex limmar ihop en stol med ett modernt lim så går den limfogen inte att lösa upp igen (utan väldigt stort besvär), och det är oerhört viktigt att man ska kunna ta isär en stol utan att den förstörs.

Vi säger att vi arbetar med reversibla material. Och det är mycket viktigt för bevarande (konservering) av träföremål. Inget nytt som läggs till får vara alltför svårt att återställa/ta bort.

Jag använder aldrig moderna tvåkomponentslimmer eller plastlacker, utan håller mig till animaliska limmer (hudlim,fisklim etc) och nästan uteslutande schellack eller liknande spritlösliga hartser på lackade ytor. Ibland kan andra transparenta ytbehandlingar med oljor (linolja, paraffinolja, hårdvaxolja) och/eller antikvax vara relevanta.

Restaurering, renovering, konservering och reparation

Monica Svederoth inspektera möblerDe flesta som har en trasig stol, en förstörd bordsskiva eller har ärvt en byrå som behöver ses över bryr sig kanske inte så mycket om vad åtgärden kallas bara deras möbel blir funktionell och ser fin ut.

Konservering innebär att möbeln endast fixas så mycket att den håller ihop, det är något som görs främst på museiföremål. Inga nya delar läggs till och inget gammalt tas bort heller.

Restaurering är det jag sysslar med mest, nämligen att återställa möbeln till det ursprungliga skicket så gott det går. Jag kan lägga till nytt material – t ex limma fast ny fanér eller förlorade delar, allt för att möbeln ska kunna användas, och för att fortsatt nedbrytning ska förhindras.

Stolar får nytt livRenovering indikerar att man gör mycket nytt, t ex målar om en möbel eller fanérar om en hel yta trots att gamla fanérbitar finns kvar. Vid renovering används ofta moderna material och tekniker.

Hur jag blev möbelrenoverare och träkonservator? Här kan du läsa mer om min bakgrund.


© Aurora möbelrestaurering/Tanketal.seWebbplatsöversiktCookiesWebbansvarig